Chun-Neng Wang
Professor & Chairperson of the Preparatory Committee

886-2-3366-4537
leafy@ntu.edu.tw

Chyi-Rong Chiou
Associate Professor

+886-2-2369-7658
esclove@ntu.edu.tw

Hsiao-Wei Yuan
Professor

+886-2-3366-4633
hwyuan@ntu.edu.tw

Tzung-Su Ding
Professor

+886-2-3366-5263
ding@ntu.edu.tw

Dau-Jye Lu
Associate Professor

+886-2-3366-5275
djlu@ntu.edu.tw

Jer-Ming Hu
Professor

+886-2-3366-2472#73
jmhu@ntu.edu.tw

Sheng-Lin Chang
Professor

+886-2-3366-5984
shenglin@ntu.edu.tw

Chia-Ying Ko
Assistant Professor

+886-2-3366-2885
cyko235@ntu.edu.tw

Li-Fen Lei
Professor

+886-2-3366-2661
lei@ntu.edu.tw

Mei-Hui Li
Professor

+886-2-3366-5839
meihuili@ntu.edu.tw

Chih-Hao Hsieh
Distinguished Professor

+886-2-3366-9745
chsieh@ntu.edu.tw

Helen K. Liu
Associate Professor

+886-2-3366-8382
helenliu4@ntu.edu.tw